Alternativ behandling af angst

 

 Alternativ behandling af angst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angst kan ramme i alle aldre, og udløses oftest grundet et eller flere chok der har forplantet sig i det limbiske system, hvor vi danner og producerer følelser og tanker.

 

Det limbiske system er hjernens emotionelle område, og det er både her angsten kan udvikle sig, men også reguleres.

 

Når vi er ude for et chok, er det limbiske system sat i arbejde og dets opgave er, at bearbejde chokket således det ikke udvikler sig til et traume. Arbejdet er en kommunikation som skal foregå, for at formidle at faren nu er forbi, eller vores følelse af en trussel ikke længere er reel. Sker denne kommunikation ikke optimalt, bearbejdes den traumatiske hukommelse ikke- og et traume lagres.

 

Angst vil her naturligt forekomme, da vi i forbindelse med traumet ønsker at undgå lignende oplevelser, som vores system skal kapere og bearbejde, også kaldet undgåelsesadfærd (avoidance behaviour).

 

Når man har angst vil man opleve flere af understående symptomer:

 

• Undgåelsesopførsel (avoidance behaviour)

• Tanker der kører i ring

• Handlingslammelse

• Depression

• Impulsivitet

• Anspændthed

• Følelsen af en unormal tilstand i kroppen

• Synsforstyrrelser

• Snurren i hænder, ben

• Svimmelhed

• Hjertebanken

• Lyd og lysfølsomhed

 

Der opdeles i flere former for angst så som sygdomsangst, generaliseret angst, separationsangst, fobier, panikangst, OCD, social angst m.m.

 

Trods opdelingen af angsttyper, er fællesnævner for alle, at der er tilstedeværelse af frygten for (…). Hvilken form for angst man rammes af, hænger oftest sammen med en tidligere hændelse / chok eller traume som ikke er blevet bearbejdet.

 

Angst kan også skyldes en ekskludering af jeg’et. Vi kan blive ekskluderet i et fællesskab, eller vi kan ekskludere os selv som individ, ved at bevæge os væk fra egne kærneværdier og behov, eller vores grænser kan blive overtrådt.

 

Når vi ekskluderes fra et fællesskab, f.eks. på arbejdsplads, i skole, ved udsætning for mobning, ved tab af familie eller nærtstående, vil angsten gå på vores instinkt som flokdyr og fremprovokere en angst for at miste vor fysiske overlevelse, mens ekskludering af sig selv som individ vil trigge en frygt for at miste det mentale aspekt, da vi kommer længere og længere væk fra os selv, og derfor ikke mærker noget (os selv) længere.

 

Behandling af angst uden medicin

 

Alternativ behandling af angst går ud på, at øge forståelsen for roden af angsten, samt stræbe efter  en behandling som skaber balance i både krop og sind, uden brug af angstdæmpende eller beroligende medikamenter.

 

Akupunktur og auriculomedicin fantastiske til angstlidelser

 

Trods kendskabet til auriculomedicinen i Danmark er forholdsvist lille, har terapiformen vist sig, at være utrolig effektiv ved angst. Terapien gør brug af avanceret lys som bruges på kroppen eller på punkt-zoner i øret, hvor det limbiske system (vores emotionelle center i hjernen) kan påvirkes fra.

 

Når der benyttes auriculomedicin til behandling af angst, bruges der oftest farvenuancer af grøn eller blå  på punkter i øret, som har angstdæmpende, beroligende og kølende effekt. Der kan suppleres med lysbehandling på kroppens hud eller chromoterapi-briller som også er avanceret lys, der sender signaler direkte fra øjet til hjernen. Farveintegrationen opstår øjeblikkeligt i hud eller gennem øjnene, og derfor er der en straks- effekt.

 

Når der bruges lysbehandling i øret samt via øjnene, sker en regulering i det limbiske system.  Reguleringen af det limbiske system vil også påvirke lyd- og lysfølsomhed.

 

Akupunktur kan også benyttes i behandlingen, såfremt der ikke er nåleskræk tilstede. Til tider, vil der være behov for at starte med auriculomedicin indtil der opstår en følelse af tillid, tryghed og større ro hos patienten.

 

Akupunkturen er et fantastisk supplement da der ved behandling med nåle udskilles endorfiner, og kan have meget beroligende, sederende effekt ved brug af specifikke punkter. Derudover styrkes kroppens restitutionsevne og søvnen balanceres således der opnås bedre resultater, både mentalt og fysisk.

 

Det er absolut ikke en nødvendighed at kombinere auriculomedicin med akupunktur, men er et suverænt redskab at supplere med.

 

Pårørende til angst-ramt

 

Som tæt pårørende til en angst-ramt, kan det være svært at navigere i hvor meget man skal tage over. Det kan skabe forvirring, frustration og skubbe til egne ideer og tanker om, hvad der er virkelighed og tankespind.

 

Det vigtigt at lade den angst-ramte vide, at man er der og gerne vil dem, men det er stadig også vigtigt at passe på sig selv, så angsten ikke hiver en som pårørende ned.

 

Det er i klinikken muligt, at få sparring som pårørende til en angst-ramt i behandling, samt få vejledning i form af samtale og pjecer, til hvad kan gøres hjemme samt hvilken hjælp der kan være nødvendig udefra.

Line Simonsen Akupunktur - Østre Allé 6, 9530 Støvring - Tlf. 5377 2925