Traumebehandling


Traumebehandling


Traume skal defineres som, hvad der sker når kroppen og sindet ikke formår at bearbejde et chok eller en traumatisk hændelse. Ved en traumetilstand har chokket “sat sig” og der forekommer en række reaktioner fra både hjerne og krop, som gør det svært, at navigere hensigtsmæssigt i livet. Ingen kan behandle hændelsen som en person er blevet udsat for, men vi kan behandle det menneske- dets sind og krop som opbevarer mindet og reaktionerne fra traumet.


Når vi er underlagt et traume, vil symptomerne oftest vise sig


Hyper årvågenhed samt undgåelsesadfærd

• Høj følsomhed overfor lys og lyde

• Formindsket evne til at klare stress, isolation

• Søvnbesvær

• Panikanfald, angst

• Overdrevet forskrækkethed, overdrevne følelsesmæssige reaktioner

• Hukommelsestab og glemsomhed

• Kronisk udmattelse/ udbrændthed og lav fysisk energi

• Hyppige humørsvingninger, raseriudbrud, følelse af skam

• OCD, tvangstanker- og handlinger.

• Fysiske symptomer, navligt: hovedpine, kæbe- og nakke spændinger, hjertebanken og                             fordøjelsesproblematikker.


I traumetilstand evner vi ikke længere at være åbne og klar til hvad livet byder os på godt og ondt. Vi er frarøvet følelsen af at være herre over os selv – vores tankegang og kroppe.


Et traume er langt mere end bare den hændelse som skabte traumet, og ikke blot en del af vores historie. For at forstå tilstanden korrekt, skal det tilkendegives, at det ikke blot handler om noget der er sket i fortiden, men at den som bærer traumet, oplever både emotionelle og fysiske reaktioner som skaber forstyrrende fysiske reaktioner i nutiden.


I klinikkens traumebehandling fokuseres der på at nå en tilstand af:


1. Følelsen af at mærke sig selv igen, uden at blive overvældet af følelser

2. Finde en vej til at blive rolig og fokuseret

3. At lære at leve i nuet, i balance med sig selv og sine omgivelser, således man igen bliver i stand til at       omgås med hverdagen og omfavne tilværelsen som den er.


Ved opstart i et behandlingsforløb er det en fordel, at du ved første konsultation:


Medbringer eventuelle udtalelser fra læge eller anden aktuel faglig, hvis dette er blevet optaget

• Medbringer liste over medicin eller selve medicinen, såfremt dette tages

• Har undersøgt om din sundhedsforsikring dækker dine behandlinger

• Har sørget for du kan hvile dig efter første konsultation- og behandling, da kroppen arbejder meget           under behandling. Det er rart for de fleste, at komme hjem, uden at skulle forholde sig til mere på              dagen.


Selvhjælp


Under behandlingsforløbet er det kun en stor fordel, at man selv aktivt deltager i processen på vej til at få det bedre. Du kan med fordel selv inkludere nogen af disse redskaber:


Psykolog.


Hvad end dit traume har været en nylig hændelse, eller ligger langt tilbage, så kan kombinationen være fantastisk. Undersøg med din læge, om du kan få tilskud til psykologtimer. Tag dig tid til at finde den rette psykolog for dig.


Dyrk yoga eller Qi-gong.


Forskning viser, at de begge to har en markant effekt på både hjernens processer og kroppens, når der er en traumebelastning tilstede. Derudover, har de evnen til at hjælpe dig med at styrke din vejrtrækning, og holde dig fokuseret.


Skriv ned.


At få skrevet tanker, dagen, oplevelser ned fjerner tankespind fra hovedet når det kommer ned på papir. Det er en rigtig god måde at integrere sig selv på i en proces, og er et nyttigt redskab at vende tilbage til, nogen dage efter og genlæse. Det skal skrives ned på papir. Mobil, ipad, computer m.m. giver ikke den ønskede effekt.

Line Simonsen Akupunktur - Østre Allé 6, 9530 Støvring - Tlf. 5377 2925